Novinky
 • V dôsledku mimoriadnej situácie je možné objednať sa len telefonicky na čísle 047/ 45 11 691

Oprávnenie STK a EK

Spoločnosť ST.TE.KO vykonáva vo svojej prevádzke uvedené druhy TECHNICKÝCH KONTROL pre všetky kategórie vozidiel:

 • technické kontroly pravidelné,
 • technické kontroly zvláštne,
 • technické kontroly administratívne,
 • opakované technické kontroly.

Spoločnosť ST.TE.KO vykonáva vo svojej prevádzke uvedené druhy EMISNÝCH KONTROL pre všetky kategórie vozidiel:

 • emisné kontroly pravidelné,
 • emisné kontroly zvláštne,
 • emisné kontroly administratívne.

Druhy emisných kontrol:

 • so zážihovým motorom (palivo benzín) s nezdokonaleným emisným systémom (BEZKAT, NKAT),
 • so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom (RKAT),
 • so vznetovým motorom
ek