Novinky

Cenník TK

Ceny za výkon kontrol technického stavu motorových, prípojných vozidiel a súvisiace služby

Platné od 01. januára 2021

I. Pravidelné, opakované a zvláštne kontroly technického stavu vozidiel v plnom rozsahu Výkon s DPH (20%)
1) Osobné, nákladné a dvojkolesové motorové vozidlá – motocykle trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t (M1, N1, L1 L7 a LS), so zážihovým, vznetovým motorom alebo trakčným elektromotorom 39,00
2) Osobné a nákladné motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t (M1, N1), trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá nad 50 cm3 a 50 km/h, (L3 – L7), ak sú vybavené zariadením na pohon plynom 47,00
3) Uznanie typového, národ. schválenia ES – Doplnenie technických údajov ( účtuje sa k cene pravidelnej kontroly) 15,00
3a) Uznanie typového, národ. schválenia ES – Doplnenie technických údajov ( účtuje sa k cene pravidelnej kontroly) M2, M3, N2, N3, C, O3, O4, R2 R4, T1 – T5, PS 30,00 €
4) Nákladné a špeciálne motorové vozidlá, ťahače, autobusy a  s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3,5 t (N2, N3, M2, M3), ak sú vybavené zariadením na pohon plynom 79,00
5) Prípojné vozidlá  (O2 )

21,00

 

6) Nákladné a špeciálne motorové vozidlá, ťahače a autobusy s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3,5 t (N2, N3, M2, M3) + PS 69,00
7) Prípojné vozidlá (O3O4 ) 50,00
8) Traktory a ich prípojné vozidlá  (T1 T5, R1 R4 ) 48,00
9a) Nariadená TK § 61 zákona 106/2018 Z.z  pre vozidlá kategórie M2, M3, N2, N3, O3, O4 a Tb 200,00 €
9b) Nariadená TK § 61 zákona 106/2018 Z.z  pre vozidlá ostatných kategórií 100,00 €

+ V prípade mimoriadnych nákladov si vyhradzujeme právo úpravy cien

II. Opakované a zvláštne kontroly technického stavu vozidiel v čiastočnom rozsahu Výkon s DPH (20%)
1) M1, N1, L1 L7, LS, O1, O2 20,00
2) M1, N1, L1 L7, LS, O2  ( Ak je súčasťou kontrola bŕzd ) 30,00
3) M1, N1, L1 L7, LS, O2 (Ak je viac ako 50% kontrolných skupín) V plnom rozsahu pravidelnej kontroly
4) M2, M3, N2, N3, C, O3, O4, R2 R4, T1 – T5, PS 35,00
5) M2, M3, N2, N3, C, O3, O4, R2 R4, T1 – T5, PS ( Ak je súčasťou kontrola bŕzd ) 50,00
6) M2, M3, N2, N3, C, O3, O4, R2 R4, T1 – T5, PS (Ak je viac ako 50% kontrolných skupín) V plnom rozsahu pravidelnej kontroly

III. Administratívne kontroly technického stavu vozidiel Výkon  s DPH (20%)
1) Administratívna kontrola ( L, M1, N1, O1, O2 ) 15,00 €
2) Administratívna kontrola (M2, M3, N2, N3, C, O3, O4, R2 R4, T1 – T5, PS) 25,00

IV. Súvisiace služby Výkon s DPH (20%)
3) Opis protokolu 4,00 €
4) Kontrola brzdovej kvapaliny a zmeranie bodu varu  ( á 1 minúta ) 0,75
5) Kontrolné meranie EK bez vydania protokolu 20,00
6) Kontrola bŕzd na VSB ( á 1 minúta ) 2,00
7) Kontrola a nastavenie svetlometov ( á 1 minúta ) 0,75
8) Sťažené podmienky pri TK zo strany zákazníka ( á 1 minúta ) 0,75

+ V prípade mimoriadnych nákladov si vyhradzujeme právo úpravy cien