Novinky

Cenník EK

Ceny za výkon emisných kontrol motorových vozidiel a súvisiacich služieb

Platné od 01. januára 2021

I. Pravidelné, opakované a zvláštne emisné kontroly Výkon s DPH (20%)
1) Vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t (M1, N1) so vznetovým alebo zážihovým motorom – palivo nafta, benzín 35,00
2) Vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t (M1, N1) so vznetovým alebo zážihovým motorom – palivo nafta, benzín + Plyn 45,00 €
3) Vozidlá s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3,5 t (M2, M3, N2, N3 )  so vznetovým motorom – palivo nafta – vyrobené od 01. 01. 2015 40,00
4a) Vozidlá s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3,5 t (T) + (M2, M3, N2, N3) so vznetovým motorom – palivo nafta – vyrobené do 31. 12. 2014 50,00 €
4b) Vozidlá s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3,5 t (T) + (M2, M3, N2, N3) so vznetovým motorom – palivo nafta + Plyn 65,00 €
5a) Nariadená EK § 61 zákona 106/2018 Z.z. pre vozidlá kategórie M2, M3, N2, N3, O3, O4 a Tb 100,00 €
5b) Nariadená EK § 61 zákona 106/2018 Z.z pre vozidlá ostatných kategórií 50.00 €

 

 

II. Administratívne kontroly Výkon s DPH (20%)
1) Administratívna kontrola 15,00

 

+ V prípade mimoriadnych nákladov si vyhradzujeme právo úpravy cien